Můj účet

Zapomenuté heslo? | Nový účet

Kolombo - srílanská mozaika ras, kultur a náboženství

Kolombo se svými 707 tisíci obyvateli (odhad 2015) se nachází na západním pobřeží ostrova Srí Lanky, do roku 1972 nazývaného Cejlon. Ač je Kolombo nejvýznamnějším, největším, nejmodernějším a nejlidnatějším městem této ostrovní země, není již 34 let městem hlavním.

29. dubna 1982 v 10:28 ráno, přesně v čas určený astrologem, byl otevřen nový srílanský parlament v nedalekém městě Srí Džajevardenepura Kotte, které se tak stalo správním centrem země. Luštitelé křížovek a školní děti si museli poopravit svoje znalosti, ale je pravdou, že mnoho lidí je překvapeno, když zjistí, jak to s hlavním městem Srí Lanky ve skutečnosti je. Ono totiž není vůbec jednoduché zapamatovat si pro nás krkolomné jméno "Srí Džajevardenepura Kotte", což v překladu znamená něco jako "nádherné vítězné město." Kolombo bylo určitě lépe zapamatovatelné. No ano, parlament se odstěhoval, ale pro kosmopolitní mraveniště Kolombo se zase tak moc nezměnilo.

Srí Lanka
Foto: Kolombo je největším městem Srí Lanky - © Dreamstime com

Původ jména

Kolombo leží u ústí řeky Kelani do Indického oceánu. Tento přírodní přístav byl od nepaměti místem, které přitahovalo mořeplavce a obchodníky. Původně se město jmenovalo Kolomthota (Přístav na řece Kelani) a bylo přístavem hlavního města sinhálského království, které se v 15. a 16. století právě nacházelo v nedalekém Kotte. Arabští obchodníci pojmenovali přístav Kalamba a Portugalci, kteří připluli na svých lodích v roce 1505 a zůstali zde dlouhých 150 let, změnili jméno na Colombo.

Cizí dobyvatelé a kolonizátoři

Z domorodého přístavu Kolomthota se nezachovalo nic, z portugalské nadvlády zbylo pár katolických kostelů a seminářů a spousta portugalských příjmení mezi obyvateli Kolomba. Portugalci byli horliví misionáři, pro které bylo šíření víry stejně důležité jako ekonomický zisk z ovládané země. Místní obyvatele nejen pokřtili, ale udělili jim také portugalská rodinná jména. Katolicismus naroubovaný na cejlonský buddhismus okořeněný kultem hinduistických božstev je navenek barvitý. Sochy svatých, které na vás hledí z kaplí roztroušených po Kolombu, si co do provedení a barevnosti nezadají s výzdobou hinduistických svatyní.

To Holanďané, kteří Portugalce v roce 1656 porazili a vystřídali, byli pragmatičtější. Ovládli obchod se skořicí a kontrolovali pobřeží ostrova. Zemi vládl guvernér, který sídlil v Holandské východní Indii v Batávii (dnes indonéské Džakartě). Na Cejlonu byli Holanďané až do roku 1796, než je vyhnali Britové. Holandské památky v Kolombu patří mezi romantické koloniální stavby. Moc se jich nezachovalo, ale potěší oko turistů. Holandské muzeum, což je dům guvernéra z druhé poloviny 17. století, a o století starší kostel Wolvendaal patří mezi nejhezčí z nich.

Největší vliv a nesmazatelné stopy však v zemi a především v Kolombu zanechali Britové. Země jim překvapivě vděčí za mnohé výdobytky civilizace, přiznají vám to v hovoru i nacionalisticky naladění Sinhálci. Britská nadvláda nebyla idylkou, ale posunula zemi kupředu. Britové nebyli žádní lidumilové a vše, co v zemi zavedli, vybudovali v podstatě pro sebe, ale položili základy právního a administrativního systému, školství a zdravotnictví, postavili silnice a železniční tratě, zavedli pěstování nových plodin. Dodnes se na Srí Lance mísí místní tradice s britským dědictvím. Právě Britové po ovládnutí celého Cejlonu v roce 1815 zvolili za hlavní město Kolombo. Britové také dali městu patřičný koloniální ráz. Neoklasicistní budova Starého parlamentu, viktoriánský Prezidentský dům nebo velkolepý, z červených cihel postavený obchodní dům Cargill´s připomínají slavnou éru britských plantážníků. 

Srí Lanka
Foto: Moderní přístav v Kolombu - © CK TILIA

Fort neboli Pevnost v Kolombu

Marně byste ji hledali a někteří turisté se o to přesto tvrdohlavě pokoušejí. Z Portugalci postavené pevnosti, kterou Holanďané zrekonstruovali a Angličané koncem 19. století zbořili, zbylo totiž jen jméno. Často zmiňovaný Fort je dnes živou obchodní čtvrtí Kolomba s vládními budovami, bankami a pětihvězdičkovými hotely. Z ptačí perspektivy je patrný ještě půdorys pevnosti, směr ulic, ale jinak nic.

Poté, co Holanďané v roce 1656 dobyli portugalskou pevnost, částečně ji zdemolovali a zrekonstruovali. Na severní straně pevnosti byl přístav chráněný děly. Přístav však byl bezpečný pouze od prosince do dubna, ostatních osm měsíců musely lodě přistávat v Trincomalee nebo v Galle.

Pevnost Kolombo bylo ohrazené město s úředními a vojenskými budovami, se sklady skořice, mlýny, místem na přehlídky, kostelem, rezidenčními budovami a stájemi pro koně a slony. Ulice byly osázeny stromy kvůli stínu. Domy jak v pevnosti, tak v obytné čtvrti Pettah byly stavěny podle stejných plánů jako domy v Holandsku, ale byly přizpůsobeny tropickému klimatu, aby poskytovaly stín a byly větrány. Domy byly většinou jednopatrové, byly nalíčeny na bílo a měly červené tašky na střechách, které bohužel neunikaly pozornosti opic a vran.

Kolem roku 1870 byly hradby pevnosti zbořeny. Obrana již nebyla zapotřebí a hradby jen překážely rozvoji průmyslu. Většina holandských domů byla zbořena a nahrazena obchodními domy a úřady ve stylu 19. století. Kolombo dostalo svůj britský koloniální vzhled.

Srí Lanka
Foto: Čtvrť Pettah v Kolombu, červenobílá stavba je mešita Džamí ul-Alfar - © Dreamstime.com

Burgheři - genetický otisk Evropy

V roce 1694 žilo v Colombu asi 400 holandských rodin. Mnoho holandských mužů bylo ženatých nebo žilo ve svazku s místními Sinhálkami nebo portugalskými míšenkami. Portugalci se totiž běžně ženili s domorodými ženami, Portugalek byl v koloniích nedostatek. Portugalci byli Holanďany vyhnáni, ale jejich potomci zůstali. V 18. století bylo již potomků Evropanů a místního obyvatelstva, kterým se začalo říkat Burgheři (z holandského slova burger = občan nebo měšťan), několik tisíc.

Když přišli v roce 1796 Britové, mnoho Burgherů začalo pracovat v britské koloniální správě. Časem zapomněli holandštinu a přijali angličtinu. Měli holandská, portugalská, někdy německá jména, evropské rysy a evropské způsoby. Byli většinou bohatí a ve společnosti zastávali místa právníků nebo lékařů, bylo mezi nimi hodně umělců a vzdělaných osob. Burgheři se drželi stranou od prostého lidu. Jejich styl života a odtažitost vzbuzovaly u domorodých Sinhálců nelibost a proto když Britové odešli, mnoho z Burgherů emigrovalo do Austrálie, USA nebo Kanady v důsledku sinhálského nacionalismu. Dosud žije na Srí Lance asi 39 tisíc Burgherů, nejvíce z nich právě v Kolombu, kterému vtiskli mnoho z jeho dnešní podoby.

Srí Lanka
Foto: Buddhistický chrám Gangaramaya v Kolombu - © Dreamstime.com

Město mnoha náboženství

Během 18. a 19. století se Kolombo stalo tavícím kotlem kultur. V roce 1859 píše jeden Angličan: "Sinhálci jsou většinou řemeslníci a sluhové, Parsové (Peršané) obchodníci, Maurové (cejlonští muslimové) maloobchodníci, Malajci jsou vojáky a zřízenci, Tamilové jsou dělníky a nádeníky. Většina potomků Portugalců jsou zbídačení řemeslníci. Holandští Burgheři se angažují v obchodu."

Složení obyvatelstva je víceméně podobné i dnes. Po získání nezávislosti v roce 1948 jsou hlavním etnikem Kolomba a celého ostrova většinoví Sinhálci, kteří jsou tradičně buddhisté, ale nemálo z nich vyznává křesťanství. Je to důsledek evropského vlivu, od portugalského dobytí ostrova až po koloniální britskou správu. Tamilové jsou hinduisté uctívající rozsáhlý panteon božstev. V Kolombu žijí také srílanští muslimové, kterým se říká Maurové. Ve městě proto najdeme bezpočet chrámů, svatyní, kostelů a mešit. Je to pestrá mozaika, v které se proplétají vlivy, kultury a zvyky všech skupin obyvatelstva, které zde vedle sebe žijí.

Pro turistu, který zavítá do Kolomba, je to výzva, protože návštěva buddhistických svatyní a hinduistických chrámů patří mezi vrcholné zážitky poznávání města. Především hinduistické chrámy mají úžasnou atmosféru tajemna. Už jejich výzdoba vzbuzuje zvědavost. Gopuramy, monumentální věže chrámů s bohatou figurální výzdobou jsou nepřehlédnutelné.

Srí Lanka
Foto: Monumentální gopuram hindustického chrámu v Kolombu - © Dreamstime.com

Složitý labyrint

Kolombo je labyrint, rozlehlé velkoměsto rozkládající se na ploše 37 km². Každá z jeho 15 čtvrtí, které jsou číslovány, je odlišná od jiné a něčím charakteristická. Nejprestižnější čtvrtí je Kolombo 7 - Cinnamon Gardens (Skořicové zahrady), kde se nachází úřad ministerského předsedy, zastupitelské úřady, Hala nezávislosti a radnice. Skořicové sady, které obepínaly Kolombo v holandském období, zmizely za britské nadvlády. Bez monopolu se pěstování skořice stalo ztrátovým, kvalitní cejlonskou skořici nahradily levné náhražky z jižní Indie. Zůstalo už jen jméno noblesní čtvrti.

Nejvíce k vidění je však ve čtvrti Kolombo 11, nazývané Pettah. Je to nejstarší část města, v které najdete známý trh a řadu domorodých tržišť. Je to nejrušnější obchodní část Srí Lanky s pestrou směsí obyvatel. Zde také najdete nejznámější památky Kolomba - kostel Wolvendaal, mešitu Džami Ul-Alfar, Holandské muzeum a Hodinovou věž. 

Srí Lanka
Foto: Rybí a zeleninový trh v Pettah - © CK TILIA

Trocha romantiky na závěr

Nejkrásnější pohled na Kolombo je z nedalekého města Mount Lavinia, které je vlastně bývalou residenční čtvrtí Kolomba. Tato část unikla industrializaci a zachovala si krásné pláže, je proto vyhledávána turisty a je zde bohatý noční život.

Zde stávala rezidence Sira Thomase Maitlanda, který byl britským guvernérem Ceylonu v letech 1805 – 1811. Ve slavnosti na uvítanou po příjezdu na ostrov uviděl Lovinu, místní cikánskou tanečnici. Byl jí očarován a hledal, jak se s ní setkat. Svobodný britský úředník a místní tanečnice z nízké kasty, to bylo nemyslitelné spojení. Lovina proto k němu chodila tajně tunelem, který vedl ze studny jejího otce do sklepa guvernérovy rezidence.

V roce 1811 musel Sir Thomas opustit Ceylon a odjet na Maltu, kde žil a zemřel jako starý mládenec. Nikdy nezapomněl na svoji jedinou životní lásku. Tunel byl zaslepen v roce 1920 a cikánská vesnice, která obklopovala guvernérům dům, se rozrostla na moderní město, které převzalo jméno krásné Loviny - Mount Lavinia. Guvernérův dům, zůstal zachován. Dnes je to známý luxusní hotel Mount Lavinia. Socha Lady Lavinie, jak se později začalo dívce říkat, je umístěna ve středu fontány u vchodu do hotelu.

Srí Lanka
Foto: Fontána se sochou Lady Lavinie před hotelem Mount Lavinia - © CK TILIA

Do Kolomba, které můžete poznat v doprovodu zkušeného průvodce, se dostanete během zajímavého poznávacího zájezdu na Srí Lanku, který pořádá cestovní kancelář TILIA.

- PR článek -

Článek byl zobrazen 5 936 krát.

 
 

Náš tip

Velký poznávací okruh Srí Lankou

Velký poznávací okruh Srí Lankou s návštěvou největší buddhistické slavnosti Esala Perahera.Velký poznávací okruh Srí Lankou s návštěvou největší buddhistické slavnosti Esala Perahera a dvoudenním pobytem u Indického oceánu. Česká průvodkyně po celou dobu zájezdu a perfektní servis. CK Tilia.

Zájezd do Keni na safari a Diani beach

Zájezd do Keni na safriPoznávací letecký zájezd po největších krásách národních parků Keni - 7 dní na safari doplněné o pobyt na Diani Beach. CK Simon Tourist.

Plavby včetně letenky za akční ceny

CK Tilia - zájezdy do Izraele, Palestiny, JordánskaVypravte se s RIVIERA TOUR na plavbu po Rudém moři, Středozemním moři nebo Karibiku a poznejty jejich největší krásy. Zažijete neopakovatelnou atmosféru dovolené na výletní lodi. Včetně letenky a českého delegáta.

Výběr nejlevnějších zájezdů

Výběr těch nejlevnějších zájezdů pro rok 2024 za mimořádné ceny. To nejlepší z českých a německých CK na jednom místě. 

UBYTOVÁNÍ ZA NEJLEPŠÍ CENY

UbytováníNejširší nabídka ubytování ve všech destinacích světa za bezkonkurenční ceny. Hotely, apartmány, penziony, prázdninové domy, ubytování v soukromí. Jednoduchá rezervace online.

Zájezdy do celého světa

Zájezdy Srí Lanka

Zájezdy Srí LankaOriginální zájezdy na ostrov Srí Lanka za dostupné ceny. Poznání, zážitky a relaxace, ubytování na zajímavých místech a služby českého delegáta.

 
 

RSS v. 0.91, RSS v. 2, Atom . Copyright © svetadily.cz | Created by weto.cz webdesign.

Egypt | Turecko | Chorvatsko | Itálie | USA | Řecko | Rakousko