Můj účet

Zapomenuté heslo? | Nový účet

Kandy - malé “Velké město“ Srí Lanky

Kandy je jedním z nejsvětějších míst buddhismu, je také posledním hlavní městem zaniklého Sinhálského království. Město je jedním ze sedmi míst Srí Lanky, která jsou na seznamu kulturního dědictví UNESCO.

Proč Kandy?

Původně bylo město známo pod jménem Senkadagala Pura, po bráhmanském mnichovi, který králi Wikramabahu III. poradil, že místo bylo vybráno bohy a je příhodné pro vybudování královského paláce. Současné jméno Kandy je odvozeno ze sinhálského “kande uda rata“ = město v horách. Mnoho Sinhálců město dosud nazývá Maha Nuwara - Velké město, tak se jmenovalo až do 18. století.

Kandy - celkový pohled
Foto: Kandy - celkový pohled

Město velké významem

Kandy, druhé největší město Srí Lanky se 110 000 obyvateli, se podle velikosti nedá srovnávat s téměř sedmkrát lidnatějším Colombem (681 000 obyvatel - 2011), ale co do významu ho hladce předčí. Kandy je symbolem sinhálské kultury a nezávislosti. 

Kandy leží uprostřed ostrova v zeleném údolí lemovaném horami v nadmořské výšce 500 m. Jeho poloha je strategická a místo se dalo dobře bránit, proto se sem přestěhovalo hlavní město království, které se po zničení středověké metropole Polonnaruwy v roce 1235 přesunovalo postupně z Kotte do Dambadeniye, do Kurunegaly a Gampoly, až se královský dvůr v 16. století usadil v bezpečném Kandy. Svou nezávislost si Sinhálské království zachovalo až do roku 1815, kdy bylo podmaněno Brity. 

S příchodem Britů se Kandy změnilo na správní centrum Vysočiny, kde se začaly ve velkém rozsahu budovat kávové a později čajové plantáže. Byly vybudovány mosty, které spojily město s Colombem a dalšími místy a Kandy začalo fungovat jako obchodní a administrativní centrum Centrální provincie.  Podoba města se s příchodem Britů změnila, byly budovány hotely, obchodní budovy a kostely. Dnes je Kandy také průmyslovým centrem, je zde zastoupena textilní výroba, výroba nábytku, moderní technologie a tradiční výroba šperků z místních drahokamů.

Městem protéká nejdelší srílanská řeka Mahaweli, která se u Trincomalee na severovýchodě vlévá do Indického oceánu. Centrum města se rozkládá kolem umělého jezera Kiri Muhudu “Mléčného moře“, které dal v roce 1809 vybudovat poslední sinhálský král Sri Vikrama Radžasinha na místě rýžových políček. Ty, kterým se tento zkrášlující počin nelíbil, prý nechal nabodnout na kůly. Jezero obklopuje bílý ozdobný parapet a promenáda, po které se dá jezero obejít.  

Kandy - Chrám Posvátného Buddhova zubu
Foto: Kandy - Chrám Posvátného Buddhova zubu

Svaté město buddhistů

Na břehu jezera se nacházejí nejdůležitější svatyně a buddhistické kláštery. Na severním břehu je to především  Dalada Maligawa, chrám Posvátného Buddhova zubu, kde je uložena nejcennější relikvie srílanských buddhistů. Zlatou schránu ukrývající Buddhův zub lze spatřit jen během náboženských obřadů, ale i tak stojí samotný chrám pocházející z 16. století za prohlídku. Z původního chrámu se zachovalo málo, v r. 1687 byla postavena třípatrová umělecky zdobená stavba, kterou koncem 18. století dále rozšířil a upravil již zmíněný král Sri Vikrama Radžasinha, muž, kterému se připisují mnohé krutosti, ale bezesporu velký budovatel. K chrámu byl přidán příkop, brána a osmiboká věž, odkud tradičně hovoří k národu vždy nově ustanovená hlava státu.

Vstup do chrámu probíhá za přísných bezpečnostních opatření, protože v roce 1998 při teroristickém útoku, kdy před chrámem explodovalo auto naložené výbušninami, zahynulo 20 osob a budova byla vážně poškozena.

Současná svatyně, kde je uložen posvátný Buddhův zub, je obdélníková stavba na nádherném žulovém základu. První patro je vydlážděno opracovanými žulovými bloky a stoupá se k němu ze tří světových stran po třech schodištích. Dvacet šest žulových sloupů podpírá trámy horního patra, v kterém se nachází síň s nejcennější relikvií. V prvním patře je dvacet šest dřevěných sloupů, které přesně kopírují rozmístění kamenných sloupů o patro níže a podepírají střechu. Dřevěné sloupy jsou nádherně zdobeny dřevořezbami s rostlinnými a zvířecími motivy. Jako u všech tradičních budov kandyjského stylu je střecha dominantou stavby. 

věřící přinášejí do Chrámu květiny
Foto: věřící přinášejí do Chrámu květiny

Do chrámu je nutno vstoupit bosky a obuv uložit za poplatek do úschovny. Může se totiž stát, že se boty, hlavně boty turistů, stanou kořistí zlodějíčků a narkomanů, kteří se v poslední době objevují také v této veskrze poctivé zemi.  Věřící nesou do chrámu obětiny, jsou to malé papírové košíčky naplněné květy plumerií a lotosů. Před chrámem stojí stánky, které nabízejí tento potřebný artikl. Květy jsou pak předloženy na oltáře před svatyni, v které se ukrývá posvátná relikvie. 

Posvátný Buddhův zub je ukryt v sedmi schránách, jedna vždy zapadá do druhé, ta poslední má tvar stúpy a je zdobena velkým počtem zlatých ozdob, které byly věnovány jako obětiny. Tato schrána je uložena na zdobeném podstavci. Samotnou relikvii uloženou uvnitř mohou spatřit vzácně pouze vyvolení, vstoupit do síně a vidět schránu však mohou vedle věřících také turisté. Buddhisté jsou mírumilovní a zdá se, že je v jejich rozjímání a náboženském prožívání přítomnost cizinců neruší.  

Chrám Buddhova zubu - schrána s posvátnou relikvií
Foto: Chrám Buddhova zubu - schrána s posvátnou relikvií

Sídlo posledních králů

Severně od chrámu Posvátného Buddhova zubu se nacházela rezidence sinhálských králů. Poslední král Sri Vikrama Radžasinha zde sídlil až do roku 1815, kdy byl Brity za podpory kandyjských kmenových vůdců svržen. Velký palácový komplex zahrnoval královský dvůr a jeho nezbytnou součástí byl také chrám Posvátného Buddhova zubu. Vždyť pouze ten, kdo měl v držení tuto relikvii, mohl vznést nárok na trůn. Podoba královského paláce se v posledním století změnila. Mnoho budov zaniklo, a ty které se zachovaly nedotčeny, se staly sídlem Národního muzea v Kandy. Mezi chrámem a bývalým královským palácem se nachází Magul Maduwa, královská audienční síň s dřevěnými sloupy bohatě zdobenými řezbami. Právě zde byla 5. března 1815 podepsána mezi Brity a kandyjskými kmenovými vůdci smlouva, kterou zaniklo poslední samostatné sinhálské království na ostrově.

Kandy - detail výzdoby z královské audienční síně
Foto: Kandy - detail výzdoby z královské audienční síně

Kandy a tanec

Pozoruhodným rysem obrozené srílanské kultury je tradiční kandyjský tanec, který byl téměř zapomenut během období britské nadvlády. Dnes je tento tanec na Srí Lance velmi populární. Jeho vznik je nicméně zvláštní, jeho původ je v rituálu vymítání duchů, který měl uzdravit legendárního krále Vidžáju. Jeho nemoc byla způsobena prokletím jeho první ženy Kuweni, kterou zapudil. Tanec měl zázračné účinky a tanečníci se stali součástí kandyjské feudální společnosti. Byli spojeni s chrámem Posvátného Buddhova zubu a účinkovali při každoročních oslavách. Dnes je kandyjský tanec považován za cenné kulturní dědictví Srí Lanky. Stačí se podívat na pozoruhodné vyšívané kostýmy hudebníků a tanečníků, z kterých až oči přecházejí. Hudební doprovod zajišťují převážně bicí nástroje. Tanec nepostrádá ani akrobatické prvky. Dnes najdeme mezi kandyjskými tanečníky také ženy, ale tento tanec byl v minulosti výhradně mužskou doménou a také podléhal kastovním omezením. V Kandy se každý den pozdě odpoledne koná v kulturním centru na břehu jezera hodinové představení tradičních kandyjských tanců určené pro turisty.  

Kandy - tanečníci
Foto: Kandy - tanečníci

Esala Perahera a Kandy

Během lunárního měsíce esala, což je červenec/srpen dle našeho kalendáře, se každoročně v Kandy koná velkolepá slavnost Esala Perahera. Je spojením dvou slavností:  Dalada Perahera, slavnosti Buddhova posvátného zubu, která má svůj původ ve 4. st. n. l., kdy byla relikvie přivezena na ostrov z Indie, a Esala Perahera, rituálu, kterým byli bohové žádáni o déšť. Tato slavnost je starší, datuje se až do 3. st. př. n. l.

Esala Perahera se začala v Kandy slavit za vlády krále Kirthi Sri Radžasinghy (1747-1781). Rituály slavnosti začínají tím, že se dřevěné kůly vyrobené ze dřeva posvátného stromu zasadí mezi čtyři svatyně zasvěcené ochranným božstvům Nathovi, Višnuovi, Kataragamovi a bohyni Pattini. Po pět dnů se kolem každého kůlu koná procesí vedené knězem příslušeného božstva doprovázené hudbou, bubnováním, vlajkami a baldachýny se symboly bohů. Slavnost pak pokračuje dalších pět dnů velkými procesími. První vychází z chrámu Buddhova zubu, druhé ze svatyně Nathovy, třetí ze svatyně boha Višnua. Čtvrté procesí, věnované bohu Kataragamovi, doprovázejí tanečníci, kteří mají na ramenou půlkruhová dřevěná křídla zdobená pavími pery.  Páté procesí začíná ve svatyni bohyně Pattini, ochránkyně před infekčními chorobami, před suchem a hladem.  Toto je jediné procesí, ve kterém účinkují ženské tanečnice. Každý večer se procesí shromáždí před chrámem Buddhova zubu. Schrána, která je symbolem posvátné relikvie, je nesena na hřbetě vybraného slona, samce s největšími kly, kterému se říká “tusker“.  Každou noc se počet ozdobených slonů kráčejících při slavnostech zvyšuje, když slavnost vrcholí, bývá těchto ozdobených krasavců kolem jednoho sta.

slavnost Esala Perahera - procesí s ozdobenými slony
Foto: slavnost Esala Perahera - procesí s ozdobenými slony

Tato národní a náboženská událost dává městu zvláštní důležitost. Kandy se tak stalo unikátním městem, které žije v harmonii s krásnou krajinou, která ho obklopuje. Stalo se také strážcem kulturních a náboženských tradic Srí Lanky.   

Návštěvu Kandy nabízí poznávací zájezd Srí Lankou, který pro Vás s velkou péčí připravila cestovní kancelář TILIA. Nabízíme doprovod kvalifikované české průvodkyně již z Prahy, zasvěcený výklad a perfektní servis po celou dobu zájezdu. 

- PR článek -

CK TILIA
Poštovská 4h, pasáž Alfa - galerie
602 00  Brno
Tel.: 542 218 499   

tilia@ck-tilia.cz 
www.ck-tilia.cz 
www.zajezdydoizraele.cz 

 

Článek byl zobrazen 15 974 krát.

 
 

Náš tip

Krásy Jordánského království 2024

Krásy Jordánského království 2024Zážitkový okruh Jordánskem s českým průvodcem. Východ slunce ve Wadi Rum, tajemná Petra a další památky. Pobyt v luxusním hotelu u Mrtvého moře. Plavba po Rudém moři a mnohem více. CK Tilia.

Zájezd do Keni na safari a Diani beach

Zájezd do Keni na safriPoznávací letecký zájezd po největších krásách národních parků Keni - 7 dní na safari doplněné o pobyt na Diani Beach. CK Simon Tourist.

Plavby včetně letenky za akční ceny

CK Tilia - zájezdy do Izraele, Palestiny, JordánskaVypravte se s RIVIERA TOUR na plavbu po Rudém moři, Středozemním moři nebo Karibiku a poznejty jejich největší krásy. Zažijete neopakovatelnou atmosféru dovolené na výletní lodi. Včetně letenky a českého delegáta.

Výběr nejlevnějších zájezdů

Výběr těch nejlevnějších zájezdů pro rok 2024 za mimořádné ceny. To nejlepší z českých a německých CK na jednom místě. 

UBYTOVÁNÍ ZA NEJLEPŠÍ CENY

UbytováníNejširší nabídka ubytování ve všech destinacích světa za bezkonkurenční ceny. Hotely, apartmány, penziony, prázdninové domy, ubytování v soukromí. Jednoduchá rezervace online.

Zájezdy do celého světa

Zájezdy Srí Lanka

Zájezdy Srí LankaOriginální zájezdy na ostrov Srí Lanka za dostupné ceny. Poznání, zážitky a relaxace, ubytování na zajímavých místech a služby českého delegáta.

 
 

RSS v. 0.91, RSS v. 2, Atom . Copyright © svetadily.cz | Created by weto.cz webdesign.

Egypt | Turecko | Chorvatsko | Itálie | USA | Řecko | Rakousko