Můj účet

Zapomenuté heslo? | Nový účet

Galle - koloniální romantika za zdmi pevnosti

Galle je téměř stotisícové město na jižním pobřeží Srí Lanky . Je sídlem správy okresu Galle a zároveň administrativním centrem Jižní provincie Srí Lanky . Město, které bylo od pradávna důležitým přístavem, ovládali sinhálští králové, Portugalci, Holanďané a do roku 1947, kdy se země stala nezávislou, Angličané. Galle je oblíbeným cílem turistů a návštěvníků jihu ostrova.

Dávné obchodní tradice království Ruhuna

Ve starověku a raném středověku byl ostrov Taprobana, později zvaný Serendib nebo Cejlon, dnešní Srí Lanka, důležitou zastávkou na mezinárodních obchodních cestách. Lodě z Východu přivážely hedvábí a vzácné komodity z Číny, Malajsie a Singapuru a směňovaly je zde za zboží z Egypta, Arábie a Persie. Lodě z obou směrů nepluly dále než na Cejlon. Proto království Ruhuna, jedno ze tří království na ostrově, rozkládající se v jižní a východní části dnešní Srí Lanky, bylo důležitým centrem obchodu. Obchodovalo se nejen zbožím přivezeným z dalekých krajů, ale také místními produkty, které se dopravovaly do přístavů po řekách. Kromě drahých kamenů a perel se vyváželo také koření, zvířata a ptáci a řemeslné výrobky ze želvoviny, slonoviny a vzácných dřev.

Jedním z věhlasných přístavů byl přístav Galle (vyslovte "gól") na jižním pobřeží, který za svoji prosperitu vděčil výborné poloze v zátoce nadmíru příhodné pro námořní dopravu. Pomocný proud v oceánu totiž umožňoval lodím snadné doplutí do Galle a dalších jižních přístavů.

Zapeklitý překlad biblického verše a další nejstarší svědectví

Dokonce biblický král Šalomoun (asi 970 - 931 př. n. l.) posílal každý třetí rok svoje lodě do Taršíše, aby se vracely naloženy zlatem, stříbrem, slonovinou a přivezly opice a pávy. Učenci a badatelé se domnívají, že zmiňovaným Taršíšem byl přístav Galle . (Dokládá to například v 1. knize Královské verš 10:22 nebo verš 72:10 v Knize žalmů - ale pouze v cizojazyčných verzích, do českých překladů Bible se jméno Taršíš zřejmě kvůli nejasnosti nikdy nedostalo).

Nestoriánský mnich z egyptské Alexandrie Cosmas, řečený Indicopleustes ("ten, co se plavil do Indie"), se dostal na ostrov, dnes zvaný Srí Lanka, za vlády císaře Justiniána v 5. století. Ve svém popisu cesty se zmiňuje o přístavu, a ač ho přímo nejmenuje, z kontextu vyplývá, že se může jednat pouze o dnešní Galle.

Velký muslimský středověký cestovatel Abú Abdallah Ibn Battuta, který v roce 1344 navštívil Cejlon, se o Galle, které nazývá Kali, zmiňuje jako o malém městečku, v kterém žije kapitán Ibrahim, který cestovatele pohostil ve svém domě.

V roce 1911 se v Galle při opravách ulice našla velká kamenná deska, která sloužila k překrytí kanálu. Na druhé straně desky byly záhadné nápisy, které vzbudily nadšení vědců. Jejich rozluštění bylo náročné, ale podařilo se. Kamenná stéla byla vztyčena roku 1411 čínským admirálem Čeng Che, který mezi lety 1405 až 1433 podnikl sedm velkých plaveb do jihovýchodní Asie. Nápis byl proveden v čínštině, tamilštině a perštině. Byly zde vyjmenovány bohaté dary, které admirál, sám čínský muslim, věnoval buddhistickému klášteru na Adamově hoře. V tamilské části textu je chválen hinduistický bůh Šiva, v perském textu je vzdávána pocta Alláhovi. Nápis dokládá, že v 15. století byl jih Srí Lanky kosmopolitním místem, panovala zde tolerance a obchod vzkvétal.

Neopatrný opičí bůh

Indická mytologie, pokud jde o Galle, nezůstává pozadu. Indický epos Ramajána sepsaný v 5. století př. n. l. umístil jednu část bohatého děje do okolí města. Během války indického prince Rámy s démonem a pánem Lanky Ravanou, byl zraněn Rámův bratr Lakšman a jeho život byl v ohrožení. Opičí bůh Hanuman byl poslán do Himalájí, aby odtam donesl léčivou bylinu, která mohla prince zachránit. Hanuman však zapomněl jméno rostliny , a proto pro jistotu přinesl kus vrcholu hory, na které měla rostlina růst. Hanuman cestoval vzduchem a když byl nad Galle, vrchol hory se rozlomil na pět kusů a jeden z nich spadl do moře. Tak vznikla Rumassala, izolovaný mohutný kopec, na kterém stále roste mnoho léčivých rostlin, které rádi používají ajurvédští léčitelé.

V Rumassale měl svůj domek známý vynálezce a autor science fiction Sir Arthur Charles Clarke (1917 - 2008), autor Vesmírné odyseje. Podle Clarka je Rumassala místem s nejnižší zemskou gravitací na naší planetě. Budeme zde tedy vážit méně!

Kopec Rumassala
Foto: Kopec Rumassala, v pozadí město Galle. © Dreamstime

Přístav jako dar přírody

Přístav v Galle slouží obchodníkům, námořníkům a rybářům již aspoň 3000 let. Vytvořila ho hlavně sama příroda, která lidem usnadnila jejich snažení. Mezi přístavy holandské Východoindické společnosti byl přístav Galle, vybudovaný Holanďany v 17. století, druhým největším hned za Batávií (dnes Djakarta) v Indonésii. Přístav ztratil své prvenství v roce 1873, kdy byl vybudován umělý přístav v Kolombu.

V současnosti je Galle jedním z rychle se rozvíjejících přístavů v zemi a také jediným přístavem, kde mohou kotvit rekreační lodě a sportovní jachty. Ač byl značně poškozen během tsunami v r. 2004, byl opraven a rozšiřuje se, aby mohl pokrýt zvýšené potřeby námořní přepravy nákladů a osob. Měl by poskytnout možnost kotvení a zázemí pro velké výletní lodě do 300 metrů délky a pro nákladní plavidla do 200 metrů délky.

Rybářský přístav v Galle patří mezi 19 podniků sdružených v Cejlonské společnosti rybářských přístavů. Má dobré technické zázemí a vybavení, byl v sedmdesátých letech 20. století vybudován za pomoci francouzské vlády. Je místem, odkud také vyplouvají lodě na několikadenní rybolov v oceánu.

rybáři v Galle
Foto: Rybáři v Galle, v pozadí budovy přístavu. © Dreamstime

Město kohoutího zpěvu, skála nebo stanoviště volských povozů?

Galle leží asi 115 km jižně od Kolomba a je správním centrem Jižní provincie a také okresním městem. Podle srílanských měřítek považováno za velké, i když v něm žije jen necelých 100 000 obyvatel. Většina z nich jsou Sinhálci, ale téměř čtvrtinu tvoří potomci arabských muslimských obchodníků, kterým se tu říká Maurové. V Galle žije také hodně cizinců, ať už jsou to trvale usazení lidé nebo majitelé prázdninových domů, kteří přijíždějí jen na část roku.

Jak přišlo město ke svému jménu? V místním jazyce se jmenovalo Gimahatita nebo Gintota, což je "přístav u řeky Gin". V těchto místech čekalo vždy velké množství volských povozů a místo, kde stojí zvířata, se v místním nářečí nazývá "gaala". Jednoduší vysvětlení je, že je jméno odvozeno od sinhálského názvu pro skálu "gala". Portugalci však přišli s poetičtějším vysvětlením. V roce 1505 byla portugalská flotila plavící se na Maledivy zahnána bouří do dnešního přístavu Galle. Velitelem flotily byl Lourenco de Almeida, syn portugalského vicekrále Indie. Portugalci prý z lodí slyšeli kokrhání kohoutů, a proto nazvali místo Point-de-Galle (z latinského gallus = kohout). Ať už je to jakkoliv, má město Galle ve svém znaku kohouta a bylo od 16. století známé právě pod jménem, které mu dali první portugalští návštěvníci.

Dvě tváře města

Město Galle se v ničem příliš neodlišuje od spousty jiných srílanských sídel. Tradiční domorodá , praktická a na vzhled příjemná architektura, kterou máte stále možnost vidět v některých resortech pro turisty, se z měst dávno vytratila. Nahradily ji nevzhledné betonové stavby se spoustou reklam, na kterých vyniknou nedokonalosti způsobené nedostatkem údržby a absencí estetiky. Malá města se sobě podobají jako vejce vejci, ve větších se občas objeví stavby, které se tomuto pravidlu vymykají, ať už jsou to objekty vybudované zde dříve Evropany nebo díla srílanských architektů. Stejně rozpačitě působí moderní město Galle, rušné, chaotické, bez půvabu, navzdory tomu, že leží na téměř dokonalém místě.

Vše se ale změní, když projdete kouzelnou branou do jiného světa. Za hradbami pevnosti zvané zde Fort, na vás čeká půvabné městečko s nefalšovanou koloniální atmosférou. Však také bylo již v roce 1988 zapsáno na seznam kulturního dědictví UNESCO.

Brána do pevnosti
Foto: Brána do pevnosti s erbem Holandské Východoindické společnosti. © Dreamstime

Portugalská stopa

Musíme se však vrátit zpět k Portugalcům, kteří se po první náhodné návštěvě do Galle vrátili, tentokráte již s vážnými úmysly. Stalo se tak v roce 1587. Byla to doba, kdy Portugalské království budovalo svou velkou koloniální říši. Portugalci kolonizovali ve všech zemích především pobřeží, kde vytvářeli síť svých vojenských a obchodních stanic. Zakrátko ovládli celý ostrov, s výjimkou Vysočiny, kde vládli králové z Kandy. Portugalci byli zapálenými šiřiteli katolicismu, šíření křesťanství bylo pro ně stejně důležité jako bohatství, které z Cejlonu plynulo portugalské koruně. Obsadili také Galle, které do té doby kontrolovali sinhálští králové, a začali zde budovat opevnění, zprvu pouze z hlíny a palmových listů, později vznikla malá pevnost se třemi baštami a strážní věží.

Tato událost je začátkem téměř 400 let dlouhé evropské nadvlády. Přítomnost Evropanů vytvořila v Galle fascinující směsici architektury a kultury vytvořené pestrou mozaikou etnik, která zde pospolu žila. Portugalský otisk je však na Srí Lance docela zřetelný i dnes. Projevuje se v jazyce, v příjmeních obyvatel, v náboženství, administrativě, a dokonce v jídle, oblékání a hudbě.

Z portugalské pevnosti se toho moc nezachovalo, v roce 1640 dobyli město Holanďané podporovaní sinhálským králem Raja Singhou II.

Praktičtí Holanďané a cílevědomí Britové dokončují portugalské dílo

Holanďané zde prostřednictvím Nizozemské východoindické společnosti vládli dalších 140 let. Na místě portugalské pevnosti vybudovali mohutné opevnění, které chránilo celý poloostrov. Rozloha pevnosti byla 130 akrů, cca 527 000 m². Zdi pevnosti byly postaveny ze žuly a korálového kamene. Pevnost měla 14 bašt, většina hradeb byla postavena v roce 1663. Uvnitř bylo celé městečko s ulicemi vybudovanými podle plánu paralelně s hradbami. Nízké domky měly střechy z pálených tašek, velké vstupní dveře a okna. Byl postaven Velký kostel, který zde stojí do dnešních dnů. Ač protestanté, kostel vystavěli v barokním slohu typickém pro katolicismus. Uvnitř hradeb bylo vybudováno také sídlo velitele města, zbrojnice, veřejné a administrativní budovy, nemocnice, obytné čtvrti, sklady, budovy pro obchod a řemeslnické dílny. Holanďané vybudovali rovněž cihlovou podzemní kanalizaci, která byla promývána přílivem.

valy pevnosti v Galle
Foto: Pohled na valy holandské Pevnosti (Fort) v Galle. © Dreamstime

Britové vystřídali Holanďany v Galle roku 1796, týden poté, co kapitulovalo holandské Kolombo. Britové provedli v pevnosti mnoho změn. Zaslepili obranný příkop, vybudovali maják a přidali další bránu. V roce 1883 vystavěli věž na počest jubilea vlády královny Viktorie. Za Britů byl vybudován rozvod vody, nicméně elektřina byla zavedena až v roce 1926. Také během II. světové války probíhaly v pevnosti práce, které měly zlepšit obranyschopnost místa.

zachovalá architektura v Galle
Foto: Uličky Pevnosti se zachovalou koloniální architekturou. © CK Tilia

Pestrá mozaika etnik a náboženství je hlavní atrakcí města

V Pevnosti najdete vedle sebe mešitu, buddhistický chrám, anglikánský kostel a holandský protestantský kostel, stejně jako zde najdete Sinhálce, Tamily, srílanské Maury nebo Burghery, kteří jsou zvláštní skupinou, která vznikla ze svazků místních obyvatel a Evropanů. Stále častěji si zde kupují a opravují domy cizinci, které láká život v tomto romantickém světě. Setkáte se zde proto také s Němci, Holanďany, Angličany a Portugalci.

Na turisty zde čeká množství obchůdků se suvenýry, galerií, starožitnictví, restaurací a menších penzionů. Místní ženy nabízejí bílé vyšívané ubrusy, ubrousky a blůzky, které jsou typickým suvenýrem z Galle.

buddhistický chrám v Gallle
Foto: Na místě portugalského kostela stojí dnes buddhistický chrám. © Dreamstime

Mešita Meeran Jumma, která slouží velké muslimské komunitě v Pevnosti, byla postavena v roce 1904. Je součástí staré Arabské čtvrti, kde žijí srílanští Maurové, potomci dávných arabských obchodníků, kteří se v Galle usadili.

Kostel Reformované holandské církve, známý též jako Velký kostel (Groote Kerk) je jedním z nejstarších protestantských kostelů na ostrově a stále je činný. Byl postaven v r. 1640, ale jeho současná podoba je až z roku 1755. Vnitřní prostor je vydlážděn náhrobními kameny ze starého holandského hřbitova. Kostel je nejčastěji navštěvovanou památkou v Pevnosti (Fort).

maják v Galle
Foto: Maják v Galle. © CK Tilia

Maják v Galle je jedním ze 14 zachovalých majáků na Srí Lance. Původně byl postaven v roce 1848, ale roku 1936 vyhořel. Nová stavba byla dokončena v roce 1940.

muslim na kole
Foto: V ulicích Pevnosti se setkáte s pestrou směsí národností © Dreamstime

Pevnost (Fort) v Galle je místem, které si udrželo svou atmosféru, je to nejlepší příklad opevněného koloniálního města v Jižní Asii. Mísí se zde tradice všech etnik, která vytvářela a vytvářejí podobu tohoto místa, které je určeno jak milovníkům historie, tak i turistům, kteří se chtějí potěšit procházkou v jeho starobylých uličkách.

- PR článek -
Autorka článku: Ludmila Tvrdoňová, CK TILIA
Do Galle, stejně tak jako na další atraktivní místa na Srí Lance, se můžete vypravit s cestovní kanceláří TILIA

Článek byl zobrazen 5 921 krát.

Kontextová reklama

 
 

Náš tip

Termální ostrov ISCHIA

CK OSVĚTA nabízí odpočinek na pláži, relaxaci v termálech, výlety i poznávací zájezdy. 8 a 10-denní pobyty v hotelech s polopenzí již od 3 790 Kč.

ARMÉNIE A GRUZIE - krásky Kavkazu

Arménie a GruziePoznejte krásy nejstarších křesťanských zemí, zachovalé památky, okouzlující krajinu i vynikající gastronomii. S poutavým českým výkladem a vstupnými v ceně zájezdu. CK TILIA.

ZÁJEZDY ON-LINE 2020/2021

Široká nabídka FIRST MINUTE a LAST MINUTE ZÁJEZDŮ pro rok 2020 a 2021 za mimořádné ceny. V nabídce také zájezdy německých CK.

UBYTOVÁNÍ ZA NEJLEPŠÍ CENY

UbytováníNejširší nabídka ubytování ve všech destinacích světa za bezkonkurenční ceny. Jednoduchá rezervace online.

 

Zájezdy do celého světa

Zájezdy Srí Lanka

Zájezdy Srí LankaOriginální zájezdy na ostrov Srí Lanka za dostupné ceny. Poznání, zážitky a relaxace, ubytování na zajímavých místech a služby českého delegáta.

 
 

RSS v. 0.91, RSS v. 2, Atom . Copyright © svetadily.cz | Created by weto.cz webdesign.

Egypt | Turecko | Chorvatsko | Itálie | USA | Řecko | Rakousko